book

2010/Apr/06

หนังสือแปล
The Actor and the King aka นักแสดงละครกับพระเจ้าแผ่นดิน โดย B.Traven แปลโดย บัณฑิต อานียา
Midnight Mass aka ก่อนเที่ยงคืน โดย Machado De Assis แปลโดย นริศรา
Dubliners aka ผู้คนแห่งมหานครดับลิน โดย James Joyce แปลโดย วิมล กุณราชา
เทวดามีปีก ๙ เรื่องคัดสรร แปลโดย วิมล กุณราชา
กิมเพลจอมโง่ ๑๒ เรื่องคัดสรร แปลโดย วิมล กุณราชา
The Last Voyage of the Ghost Ship aka การเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือปีศาจ โดย Gabriel Garcia Marquez แปลโดย แดนอรัญ แสงทอง
Night aka คืนดับ โดย Elie Wiesel แปลโดย สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี

 

วรรณกรรมไทย
เจ้ากาเหว่าเอย โดย ศรีดาวเรือง
หมอก โดย ศรีดาวเรือง
ซ่อนกลิ่น โดย ศรีดาวเรือง
บุหงา โดย ศรีดาวเรือง
แผ่นดินอื่น โดย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
ทะเลลม โดย จิรภัทร อังศุมาลี

 

ปกิณกะ
ลงหลักปักธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล
บทกวีจีน รวมรวบและแปลโดย จ่าง แซ่ตั้ง
ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง

 

กึ่งวิชาการถึงวิชาการ
เล่าขานตำนานใต้ โดย ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ
ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ โดย ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ณ ใต้ โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
ความรู้และความไม่รู้ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดย หลายคนเขียน
จุดเปลี่ยน โดย หลายคนเขียน
สร้างสันติด้วยมือเรา โดย พระไพศาล วิสาโล
สานเสวนา สานใจสู่ใจ โดย ปาริชาด สุวรรณบุปผา
คู่มือการจัดกระบวนการสานเสวนา โดย ปาริชาด สุวรรณบุปผา

          สืบเนื่องมาจาก..สานเสวนา โดย ปาริชาด สุวรรณบุปผา
ฉันทามติวอชิงตัน โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
เศรษฐกิจทางเลือก ๑: ว่าด้วยมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ โดย ปกป้อง จันวิทย์
เศรษฐกิจทางเลือก ๒: ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ โดย เอื้อมพร พิชัยสนิธ
เศรษฐกิจทางเลือก ๓: ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลาม และนโยบายประชานิยม โดย สฤณี อาชวานันทกุล
GNH เปิดโลกความสุข โดย นภาภรณ์ พิพัฒน์
สำรวจชีวิตสัตว์โลกผู้น่าทึ่ง โดย รีดเดอร์ไดเจสท์ (สำหรับวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาคปลาย)
โลกพิสดาร แดนพิศวง โดย รีดเดอร์ไดเจสท์ (สำหรับวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก ๑ ภาคต้น ... เห่อมาก จะไปแย่งชาวบ้านสอน ๑ ทวีป)
ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของโลก โดย รีดเดอร์ไดเจสท์ (สำหรับวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก ๑ ภาคต้น ... เห่อมาก จะไปแย่งชาวบ้านสอน ๑ ทวีป)

 

อ่านเมื่อนานมาแล้วซื้อซ้ำสำหรับสะสมเข้าห้องหนังสือในอนาคตอันไม่ไกลนี้
One Hundred Years of Solitude aka หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว โดย Gabriel Garcia Marquez แปลโดย ปณิธาน – ร.จันเสน
คือรักและหวัง โดย วัฒน์ วัลยางกูร
คืนฟ้าหนาว โดย อำนาจ เย็นสบาย
ปีศาจ โดย เสนีย์ เสาวพงศ์
หลายชีวิต โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
Walden โดย Henry David Thoreau แปลโดย สุริยฉัตร ชัยมงคล
On Education aka ความรู้ในมือของความรัก โดย Bertrand Russell แปลโดย สันต์ สิงหภักดี

 

การ์ตูน
One Piece Vol.1 – 54 โดย Oda Eichiro
Kyouichi โดย MASE Motorou
Ikigami Vol.6 โดย MASE Motorou